За ученици

Четенето за удоволствие няма нищо общо с четенето по принуда, то е интересно.

  1. Прочетете текста.
  2. Запишете си всички думи, за чието значение не сте сигурни.
  3. Като имате предвид количеството записани непознати думи, помислете по следните въпроси:
    • Можете ли да преразкажете текст, ако не схващате пълния му смисъл?
    • Можете ли да решите тест, ако не знаете точните значения на думите?
    • А ако не знаете всички значения на дадена дума?

Освен всичко останало четенето е приятният и безболезнен начин да научите много нови думи. Другият начин ви е досадно познат от обучението по чужди езици – писане и наизустяване.