От 14. до 23. юни в школа Магнет ще се проведе летен курс за шестокласници, които искат да кандидатстват в Американския колеж в София. 
       Курсът се състои от общо 33 астрономически часа - математика, подготовка за есе и пробен изпит.
       За записване - Ваня Трендафилова, тел.0885607422.
       Занятията се провеждат онлайн.


За ученици

Четенето за удоволствие няма нищо общо с четенето по принуда, то е интересно.

  1. Прочетете текста и тестовете, без да ги решавате.
  2. Запишете си всички думи, за чието значение не сте сигурни.
  3. Като имате предвид количеството записани непознати думи, помислете по следните въпроси:
    • Можете ли да преразкажете текст, ако не схващате пълния му смисъл?
    • Можете ли да решите теста, ако не знаете точните значения на думите?
    • А ако не знаете всички значения на дадена дума?

Освен всичко останало четенето е приятният и безболезнен начин да научите много нови думи. Другият начин ви е досадно познат от обучението по чужди езици – писане и наизустяване.

Коментарите са забранени.