За 7-ми клас

За приемните изпити по математика и БЕЛ в специализираните гимназии

Математика

Курсовете се провеждат всеки вторник и четвъртък, всяко занятие е с продължителност 2 астрономически часа (три учебни). Във вторник децата имат часове по алгебра, а в четвъртък по геометрия.
По време на курса по математика всяка седмица учениците имат кратка контролна работа-тест върху материала, взет на предишното занятие. След това се преподава новата урочна единица и занятието завършва със задаването на домашна работа. Домашната работа се проверява в началото на следващото занятие. При завършването на раздел, учениците имат пробен изпит.

Български език и литература

Курсът по български език се провежда в събота с продължителност 4 астрономически часа.

За прием в Американския колеж

Изпитът се състои от писането на есе в рамките на 30 минути, след което учениците решават тест, съдържащ над 120 въпроса за 100 минути. В него се включват както математически задачи, така и доста логически въпроси… (повече информация)