За 6-ти клас

6 клас – започва „засилката“ 🙂

Курс за Американския колеж

Актуалния график за втория срок на учебната 2014/2015г. можете да видите тук.

Този курс е ориентиран основно да подготвя за изпита за Американския колеж. Решават се тестове, които съдържат задачи със състезателна трудност. Добре е да се започне от 6 клас, защото времето за решаване на една задача по време на изпита е твърде малко. Ако детето се включи в седми клас успявам да го науча КАК да решава доста сложни задачи, но времето не ми достига, за да автоматизирам уменията му и да се получи по-висока скорост на работа.

Този курс е безспорно полезен и за всеки един шестокласник, който в седми клас ще се бори за прием в държавно елитно училище като НЕГ, АЕГ, СМГ, ФЕГ, ИЕГ и др. След въвеждането на изпит във формата на тест за тези училища част от задачите включени в него се изучават още в пети и шести клас. Това са т.нар. текстови задачи, уравненията, неравенствата, процентите, степените, действията с дроби, едночлените и многочлените. В последните години има тенденция в геометричната задача да присъства елемент от лица на фигури – отново материал, който се изучава преди седми клас. В курса на шестокласниците се обръща сериозно внимание и на т.нар. „логически задачи“ и задачите от вида PISA, които участват в изпита-тест в края на седми клас.

Подготвителните курсове за шестокласници имат за цел да разтоварят вашите деца от необходимостта да попълват празнотите в математическите си знания в последния момент и да им дадат възможност да отделят цялото си време в седми клас само за изучаване на текущия материал.

В часовете отделени за български език се работи върху създаването на съчинение по конкретен проблем, отново според изискванията на изпита за Американския колеж. Има много упражнения по стил, пунктуация, членуване – всичко, което е свързано с грамотността.