За прием в Американския колеж

Подготовка за прием в Американския колеж

Актуалния график за втория срок на учебната 2021/2022г. можете да видите тук.

Изпитът се състои от писането на есе, в рамките на 30 минути, след което учениците решават тест, съдържащ над 100 въпроса за 100 минути. За да успеят да решат включените в теста задачи и логически въпроси, учениците се нуждаят от сериозна допълнителна подготовка. Това е така по няколко причини.

  • Първо, защото времето за решаване е изключително малко – на всяка отделна задача „се пада“ под минута време, в което тя трябва да се прочете, да се реши и да се отбележи верният отговор в специална бланка.
  • Второ, защото, въпреки че голяма част от задачите са върху материала, който се изучават в редовната програма на българското училище, трудността им е значително по-висока.
  • На трето място не е за подценяване и елементът на умора, който настъпва при решаването на толкова много задачи за това кратко време. При почти всички деца се наблюдава влошаване на резултата в последната третина на входящия тест. Това означава, че има необходимост от системни „тренировки“.
  • Четвърто – в теста са заложени доста голямо количество „капани“, в които едно неподготвено да ги открива дете лесно „се спъва“.
  • И накрая, но не на последно място по важност е полезността на този курс не само за изпита за кандидатстване в Американския колеж, но и за развиване на логическото мислене, за ориентирането в проблемни ситуации и за избирането на едно вярно от няколко възможни решения. Всеки въпрос от теста е като една реална житейска проблемна ситуация с няколко възможни изхода. Само един от тях е истински верният, останалите колкото и да изглеждат достоверни водят до задънена улица.

Курсът се провежда в дните понеделник, сряда и петък като първите две занятия са по математика и са с продължителност по 2,5 астрономически часа. В петък кандидат-колежаните имат двучасова подготовка за есето.