Списък с произведения за подготовка за матура

Списък с произведения за подготовка за матура

Христо Ботев

поезия: „Майце си“, „Към брата си“, „Елегия“, „Борба“, „До моето първо либе“,
„На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Моята молитва“, „Обесването на Васил Левски“;

Иван Вазов

поезия: „Българският език“, „Отечество любезно“, „При Рилския манастир“,
„Елате ни вижте“, „Линее нашто поколение“, „Епопея на забравените“ – „Левски“,
„Паисий“, „Кочо“, „Опълченците на Шипка“; разказът „Дядо Йоцо гледа“; повестта
„Чичовци“; романът „Под игото“;

Алеко Константинов

фейлетонът „Разни хора, разни идеали“; книгата „Бай Ганьо“;

Пенчо Славейков

поезия: „Cis moll“, „Ни лъх не дъхва над полени“, „Спи езерото; белостволи
буки“, „Самотен гроб в самотен кът“; поемата „Ралица“;

Пейо Яворов

поезия: „Градушка“, „Заточеници“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“,
„Стон“, „Две души“, „Сенки“, „Песента на човека“, „Маска“;

Елин Пелин

разкази: „Ветрената мелница“, „Косачи“, „Задушница“, „Мечтатели“, „На оня
свят“, „Андрешко“, „Чорба от греховете на отец Никодим“, „Занемелите камбани“;
повестта „Гераците“;

Димчо Дебелянов

поезия: „Черна песен“, „Пловдив“, „Да се завърнеш…“, „Помниш ли, помниш
ли..“, „Спи градът“, „Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“, „Тиха победа“;

Христо Смирненски

поезия: „Да бъде ден!“, „Ний“, „Йохан“, „Юноша“, „Стария музикант“,
„Цветарка“, „Зимни вечери“;

Гео Милев

поемата „Септември“;

Атанас Далчев

поезия: „Прозорец“, „Болница“, „Стаята“, „Къщата“, „Повест“, „Книгите“,
„Камък“, „Дяволско“;

Елисавета Багряна

поезия: „Кукувица“, „Стихии“, „Потомка“, „Вечната“;

Йордан Йовков

разкази: „Песента на колелетата“, „Последна радост“, „Шибил“, „През
чумавото“, „Индже“, „Албена“, „Другоселец“, „Серафим“;

Никола Вапцаров

поезия: „Вяра“, „Писмо“(„Ти помниш ли…“), „Песен за човека“, „Сън“,
„История“, „Завод“, „Кино“, „Прощално“, „Борбата е безмилостно жестока…“;

Димитър Димов

романът „Тютюн“;

Димитър Талев

романът „Железният светилник“.