Тестове

Тестовете в този раздел са създадени от учебен център „Магнет“.
Целта Ви е да достигнете максимален брой верни отговори за сравнително кратко време. Ако някоя задача Ви затруднява, пропуснете я и се върнете на нея по-късно.
Преди да започнете работа, пригответе си лист и химикал!

Тестовете са в процес на разработка!