Подготовка за БЕЛ / НВО

Занятията по български език и литература целят отлична подготовка за Националното външно оценяване. Преговаря се изучаваният материал от 6. клас, а този от 7. клас в повечето случаи се преподава изпреварващо.

Броят часове позволява още нещо: последователно да се изучават особеностите на българския език като система. Фонетичният, морфемният, морфологичният, лексикалният, синтактичният и стилистичният анализ се усвояват постепенно и с достатъчно упражнения.

Имаме възможността, разглеждайки произведенията от програмата по литература, да прибавим към тях и други творби от предвидените автори. Планирали сме и занимания по изразително четене.

Обръщаме особено внимание на езиковата култура. Преподават се повечето от публикуваните книжовни норми. Диктовките, попълването на кратки, средни и обхватни тестове, свързани с правописа, пунктуацията и стила, са задължителна част от всяка наша среща.

Стремим се не само да предотвратяваме езикови грешки, а да увлечем учениците в търсене на ясен, смислен и хубав изказ; не само да усвоим анализа на художествената творба, а да развием читателския им вкус, усета им за добра литература.

НВО е сериозно изпитание и работим за постигане на желания резултат. Същевременно имаме за цел учениците да придобият знания и опитност, които да са им полезни винаги.