logo (2K)
Test 2
Брой въпроси: 15
Време за работа: 10 минути

Преди да започнете работа, пригответе си лист и химикал!

1. Коя е третата високосна година след 2002?
(A) 2010 (B) 2012 (C) 2112 (D) 2008
2. Кое е най-голямо: а = 0,0302; b = 0,1002; c = 0,0678; d = 0,101?
(A) d (B) a (C) b (D) c
3. В клас от 24 ученика 37,5% са момчета. Колко са момичетата?
(A) 15 (B) 9 (C) 12 (D) 20
4. Остатъкът на 987 654 321 при деление на 9 е:
(A) 2 (B) 7 (C) 6 (D) 0
5. Кое е най-малкото цяло число, което може да изразява обиколката и на равностранен триъгълник, и на квадрат със страни цели числа?
(A) 7 (B) 30 (C) 12 (D) 20
6. t2q6 (1K)
(A) c (B) a (C) d (D) b
7. t2q7 (1K)
(A) 75% (B) 50% (C) 66% (D) 150%
8. Сумата на първите 100 нечетни естествени числа е:
(A)1000 (B)2000 (C)10 000 (D)20 000
9. Какъв процент от фигурата е защрихована?
t2q9 (1K)
(A) 3/8 % (B) 37,5 % (C) 40% (D) 30 %
10. В понеделник Ани си купила химикал и малка тетрадка общо за 6 лв. Във вторник напазарувала една малка и една голяма тетрадка общо за 10 лв., а в сряда купила химикал и голяма тетрадка за 8 лв. Колко струва голямата тетрадка?
(A) 3 лв. (B) 4 лв. (C) 5 лв. (D) 6 лв.
11. Имам бяла, жълта, червена и зелена чаша. По колко различни начина мога да сервирам кафе на приятелките ми Ани, Ирена, Даринка и Марина?
(A) 24 (B) 10 (C) 15 (D) 8
12. Колко градуса е ъгълът между голямата и малката стрелка на часовника в 17 часа и 10 минути?
(A) 45 (B) 30 (C) 95 (D) 90
13. Мишо подрежда мидички на плажа в редица през 2 см. Ако е наредил 20 миди, то колко метра е разстоянието между първата и последната?
(A) 0,38 (B) 40 (C) 20 (D) 0,4
14. Следващото число в редицата е: ...7...5...8...10...9...20...10...? ...
(A) 11 (B) 40 (C) 15 (D) 18
15. Двама работници могат да боядисат заедно един апартамент за 20 часа. Единият може да свърши работата сам за 60 часа. За колко часа ще се справи другият работник, ако му се наложи да боядисва без помощта на първия?
(A) 40 (B) 20 (C) 30 (D) 15
Тестът на тази страница е създаден от учебен център "Магнет".
За контакти: тел: 02 / 8 654 653, мобилен: 0888 22 50 50