logo (2K)
Тест 1
Брой въпроси: 15
Време за работа: 10 минути

Преди да започнете работа, пригответе си лист и химикал!

1. Ако а и b са цели отрицателни числа и a2+ b2 = 40, а a2- b2 = 32, то b е:
 (А) 2  (В) 6  (С) -2  (D) 9
2. q2 (1K)
 a2a (1K)  a2b (1K)  a2c (1K)  a2d (1K)
3. През януари, февруари и март Ива спестявала съответно по 120,85 лв., 75,4 лв и 82,35 лв. Ако през април е изхарчила четвърт от спестяванията си, то в момента са й останали:
 (А) 69,65 лв  (В) 208,9 лв  (С) 208,95 лв  (D) 120,75 лв
4. q4 (1K)
 a4a (1K)  a4b (1K)  a4c (1K)  (D) 6
5. Ако в резултат от увеличаване на цената на ягодите с 30% продажбите намалеят с 30%, то приходите:
 (А) остават същите  (В) намаляват с 5%  (С) увеличават се с 7%  (D) намаляват с 9%
6. Сега майката на Мими е три пъти по-възрастна от нея, а след 10 години ще бъде два пъти по-възрастна от Мими. На колко години ще е Мими тогава?
 (А) 5  (В) 10  (С) 15  (D) 20
7. Купувам си обувки с 20% намаление и спестявам 24 лв. Колко лева ми струват обувките?
 (А) 96 лв.  (В) 120 лв.  (С) 100 лв.  (D) 80 лв.
8. Противоположното на реципрочното на реципрочното на противоположното на числото -3 е:
 (А) 3  a8b (1K)  a8c (1K)  (D) -3
9. Обиколката на един правоъгълник е 36 дм. Намерете по-голямата му страна, ако знаете, че ширината се отнася към дължината както 1:3?
 (А) 4,5  (В) 9  (С) 27  (D) 13,5
10. q10 (1K)
 (А) -5  (В) 13  (С) 5  (D) -1
11. Колоездач катерил един баир със скорост 15 км/ч, а след това се спуснал обратно със скорост 45 км/ч. Каква е била средната му скорост?
 (А) 30 км/ч  (В) 25 км/ч  (С) 22,5 км/ч  (D) 20 км/ч
12. Шоколад тежи 30 грама и още половин шоколад. Колко тежат 3 шоколада и половина?
 (А) 210 кг.  (В) 105 гр.  (С) 2 кг.  (D) 210 гр.
13. Колко са целите числа, които делят числото 18?
 (А) 12  (В) 6  (С) 4  (D) 5
14. Ако имам 12 тениски и 5 панталона, с колко различни тоалета разполагам?
 (А) 17  (В) 60  (С) 24  (D) 42
15. Колко км/ч са 10 м/сек?
 (А) 12 км/ч  (В) 36 км/ч  (С) 1 м/сек  (D) 60 км/ч

Тестът на тази страница е създаден от учебен център "Магнет".
За контакти: тел: 02 / 8 654 653, мобилен: 0888 22 50 50