Подготовка за матура – курс по български език и литература за 12 клас

За кого е подходящ курсът?

Ако обичате да четете и да пишете, проявявате траен интерес към литературата и към литературознанието, четете българската класика извън няколкото задължителни произведения доброволно и сте имали късмета да попаднете на съвестни и взискателни учители в училище, можете да се справите самостоятелно с подготовката за матура – поне в тестовата част.

А тези, които са изоставили граматиката в края на седми клас и които по една или друга причина не са усвоили литературоведската терминология и стилистика, са добре дошли на курса.

Изисквания към курсистите:

Да прочетете минимум по веднъж произведенията. Често се оказва недостатъчно, затова се налага втори, трети и пети прочит. Тези от вас, които нямат навика да четат активно, трябва са си предвидят време за допълнително прочитане. Към корпуса от задължителни четива спадат десетина помагала, списък ще получите на първото занятие. Всяка седмица ще пишете домашна работа, която ще ви отнеме няколко часа труд у дома или в библиотеката. Два пъти в месеца – контролна работа върху изучавания материал. Задължително условие е да работите. Освен да учите, да се упражнявате в решаването на тестове, да си четете текстовете и да създадате текстове, това означава да питате за всяка непозната дума, за всяка безсмислица, която откривате, за всеки логически преход във ваш или в чужд текст, който ви кара да се чувствате неуверени.

Кога се провеждат занятията?

Веднъж седмично по четири астрономически часа. В кой ден ще се уточни в началото на септември.

Какъв материал се преподава и упражнява по време на курса:

  1. Български език – фонетика, морфология, синтаксис, лексикология
  2. Текст – основни белези, видове комуникативни ситуации, видове текстове, тематично и смислово членене на текста, основни читателски операции
  3. Теория на литературата
  4. Основни проблеми в българската литература
  5. Писане на аргументативни текстове, свързани с художествена творба или част от нея.

Разсейване на заблуди

МАГНЕТ не продава готови теми. Няма нищо общо с предварителното „изтичане“. Зубренето не се използва като метод освен при някои граматически правила и изключения. В лекциите на преподавателя и в писмените работи на ученика не се допуска ползването на принципно верни, но неразбираеми за ученика твърдения. Това означава, че говорим и пишем неща, които разбираме.

Ползи

Дребни – към края на февруари вече няма да се чувствате като в небрано лозе, когато четете литературоведски текстове. Нито когато се налага да пишете в т.нар. ученически жанрове. След като поработите сериозно, ще се явите на изпита спокойни и ще си го вземете с приличен резултат.

Едри – курсът развива умения за учене и създаване на текстове, които ще ви служат и тогава, когато отдавна не помните върху кое произведение сте писали на матурата.

 

Коментарите са забранени.