Курс за кандидатстване в Софийска математическа гимназия.

5-ти клас

Актуалния график за втория срок на учебната 2014/2015г. можете да видите тук.

В 5-ти клас по математика децата изучават три основни нови теми – действия с дроби, проценти и намиране на част от цялото, и лица на фигури. Некачественото научаване на коя да е от тях влече след себе си проблеми до последния учебен клас, а всичко, което учат през тази учебна година участва като елемент от изпита на седмокласниците.

Това се отнася и за българския език.

Курсът за петокласниците е насочен към придобиване на знания и умения, които да направят успешно положен всеки изпит в края на седми клас. Провежда се в четвъртък с продължителност два учебни часа по всеки предмет.

 

Коментарите са забранени.