Въпроси

1. Как да изберем училище, в което детето ми да учи след седми клас?

Избирането на училище е процес. Дължината на този процес естествено е по-малка, ако детето има някакъв изявен талант. В останалите, около 90% от случаите е нужно да си дадете малко повече време, поне няколко месеца, за да успеете да си изясните какво точно иска вашето дете. Не изчаквайте до последния момент, когато излизат резултатите от изпитите, за да решите в кое училище да го запишете. Този начин на мислене е погрешен най-вече, защото пред седмокласника липсва ясно определена цел, към която да се стреми.

Още при първата си среща с нов ученик аз го питам в кое училище иска да учи. И често, твърде често отговорът е „не знам“ или „все ми е едно“, или „мама иска да вляза в английската…“.

Вашето дете не е нито глупаво, нито твърде малко. То отговаря така, защото не е мислило достатъчно време по този въпрос и защото няма достатъчно информация за различните училища. Голяма част от учебните предмети са специфични и строго профилирани и задача на родителите е да запознаят седмокласника си с възможностите, от които той може да избира.

Абстрахирайте се от факта, че има изпити и детето може да не ги издържи успешно. Не мислете за тази изкуствено поставена летва през времето, в което определятецелта. Най-трудната задача е тази – да решиш точно какво искаш и коя от безбройните възможности да избереш.

След това е лесно. Започваш да вървиш в избраната посока – всеки ден по една малка стъпчица.

2. Натоварването в седми клас е безумно – всеки ден и училище, и частни уроци, дори и в събота и в неделя! Как детето ще издържи? Няма ли това да се отрази на здравето му?

Личните ми наблюдения са, че повечето деца се справят успешно с по-голямото количество учебен труд. Първият един месец се наблюдава известно „нагаждане“ към повишените изисквания, след което подготовката върви ритмично и без особени сътресения.

Разбира се всяко дете е индивидуалност и ако Вие като родител забележите натрупването на твърде голяма умора, съпроводена с необичайна разсеяност или сънливост е необходимо да реагирате незабано.

И още нещо – за да учи едно дете с лекота в главата му е добре да звучи следното изречение „Сега пиша тази голяма домашна работа, защото искам да уча в Американския колеж.(например)“, а не изречението „Трябва да ходя на частни уроци, защото съм в седми клас и трябва да кандидатствам.“

 

Коментарите са забранени.