Български език и литература

Слонска бележка от учителката по български

Тъй като „най-често задаваните въпроси“ се отнасят в огромната си част към схемата на часовете, предлагам отговори на някои от „въпросите, които бих искала да чувам по-често“ от родителите.

 1. Какво мога да направя, за да повиша ефективно личната мотивация на детето?
  Каквото прецените, че е уместно. Ключовата дума тук е ЛИЧНА. Хубаво е целенасочено да слушаме какво мислят децата, от какво се плашат. Понеже нямат нашия житейски опит, те не могат да изпитват нашите страхове и да мислят като нас, колкото и да се стараят. Ние обаче можем да се върнем назад и да си припомним как сме се чувствали като деца, когато родителите ни са имали към нас очаквания, на които не сме отговаряли, и нашите цели са били различни от техните.
 2. Какъв режим на работа мога да му помогна да си организира? Как да присъствам, за да му помагам и да го контролирам?
  За да не се претоварват децата, за новите уроци трябва да се освободи време, тоест да разредите другите извънкласни занимания или да не поемате нови. По-добре е да става рано сутрин, отколкото да остава вечер до късно. Не допускайте детето да краде от съня си. Намалете драстично престоя пред телевизора. Ако детето досега не е учило вкъщи, е хубаво, ако поне един от възрастните в семейството може да му прави компания през част от времето, като се занимава с нещо друго. За много деца оставането насаме за няколко часа над задачи и тестове е шоково натоварване, което ги стресира излишно. Натоварването трябва да е дозирано по дни. Когато семейните ви ангажименти правят спазването на режима невъзможно, на родителя остава да го реорганизира. Включително за четенето можете да помагате. Това, че детето ви познава буквите и умее да чете от учебника, все още не значи, че може да се справя с големи обеми текст, да запазва концентрация за по-дълго време, да подбира четива, които едновременно да са му интересни и да му помагат да се развива.
 3. Защо детето ми има нужда от помощ и контрол?
  Защото е дете. Не всички ученици имат нужда от контрол от типа „7 часът е, готов ли си вече с домашното?“, но например най-амбициозните имат своите моменти на колебание и слабост, хубаво е, ако не ги оставяте да ги преживяват сами. Когато сме възпитали самостоятелни хора, можем да се опиваме от сладостта на постигнатото, това обаче е дълъг процес, който в седми клас все още не е завършил, затова питайте често от каква помощ има нужда детето ви. Явлението „татковци решават задачи и диктуват съчинения“ е едновременно рядко и трогателно в условията на този тип обучение. (В училище това е много порочна практика, защото номерът често минава.) Тук няма никакъв шанс да мине, защото разполагаме с достатъчно време да коментираме не само решенията на сгрешените, но и на верните задачи по математика, а съчиненията четем и коментираме поне двама души. Така оценяваме високо татковата намеса като много мила проява на загриженост и солидарност, но имаме възможността да обясним защо е неуместна, без да засрамваме никого. Хубаво е детето да знае, че можете да му помагате с обяснения на непознати думи например. Но не му пишете домашното за утре, защото се е сетило в 11 вечерта. Няма нищо нередно и в това да ви помоли да му почетете, когато се умори. По-добре е да получи подкрепа и потвърждение по този начин, че е на прав път, отколкото да бъде оставено безсилно. Много от децата умеят да четат съвсем бавно, затова лесно губят нишката и им доскучава. Лесно можете да проверите с каква скорост чете на глас и наум. Проверете и степента на разбиране.
 4. Детето ми не обича да чете и всъщност не чете нищо извън списъка за училище, как мога да му помогна да коригира това?
  Ако е в шести клас, има достатъчно време да коригира този пропуск до голяма степен, ето линк към списъка, който дадохме на тазгодишните шестокласници. В седми клас времето е ограничено, затова препоръчваме кратки текстове, предимно разкази и откъси, което също е от полза.Единственият известен ми начин да накарате детето си да чете, е вие самите да четете, да коментирате прочетеното с него, да му предлагате четива, да искате мнението му за тях, да му четете интересни за него текстове, след като откриете какво го интересува. Да му показвате нови области, които няма как да знае предварително, че биха му били интересни. Присъствайте. Отнема време от и без това оскъдното ни. Но опитайте да присъствате по един час след работа за седмица и ще усетите промяната. Препоръчвам тази малка книжица по темата: Като роман.
 5. Искам да следя отблизо вашата работа, как може да стане това?
  Получавате служебните и личните телефони на учителите, давате им своите. Можете да присъствате на индивидуалните часове. Можете да присъствате инцидентно и по време на лекцията. Можете да виждате контролни работи, можете да получите ксерокопия. Поне два пъти през годината ще ви повикаме на родителска среща заедно с детето, ако всичко върви по план. Освен това ще се срещаме случайно в школата и всеки път ще разменяме по няколко думи. Ще ви повикаме, ако имаме някакъв проблем, чието разрешаване зависи от вашето участие.
 6. Въпрос, който трудно може да се нарече въпрос и не може да бъде адресиран към преподаватели от МАГНЕТ, е: Можете ли да не товарите детето ми с домашна работа, то е преуморено и така или иначе няма да пипне у дома, защото не мога да му вися на главата. Давайте му там всякакви трикове за теста и ги тренирайте.

  В МАГНЕТ работим много – и учителите, и учениците. Не продаваме три килограма граматика и петстотин грама преразказ. А и клиентът не би могъл да ги излапа наведнъж. Не вярвам, че човек, който не знае защо наричаме думата „тичам“ ту глагол, ту сказуемо и не желае да се товари с домашна работа, може да запамети и да използва адекватно подсказване като това - в повечето задачи се говори за „части на речта“, но на места се използва „класове думи“, което значи същото.

Въпроси от децата

В момента, в който получа първия въпрос, се чувствам като покорител на Еверест, а на десетия планетата ми отеснява от радост.

По време на лекцията се приемат конкретни въпроси по материала. По време на индивидуалните часове отговарям на всякакви въпроси, стига да не засягат прекалено обширни теми. Останалите въпроси обсъждаме в междучасията.

Най-хубавият въпрос от учебната 2006/2007 година зададе Лора, която хвана некоректна задача за откриване на етимологична фигура – в двустишието имаше две етимологични фигури, а в отговорите беше само едната и Лора единствена забеляза този факт.

Коментарите са забранени.