От 27 февруари до 18 март 2016 година в Магнет ще се проведе интензивен курс за седмокласници, които ще кандидатстват в Американския колеж.
Как протича интензивният курс? Всяка сутрин започваме деня с пробен изпит, който максимално се приближава по формат до истинския. След това имаме почивка за обяд и после продължаваме с обяснения на всички задачи от този пробен изпит (около 150 на брой). По време на този курс се получава натрупване на сериозно количество задачи, което значително повишава конкурентността на седмокласниците по време на изпита. В края на деня децата работят с учителката по български език върху написаните сутринта есета, коментират различни начини, по които зададената тема може да бъде интерпретирана и обогатяват личното си виждане с още гледни точки по зададения проблем.
                 Друга важна полза е, че след като решат 17 пробни теста, при седмокласниците значително намалява стресът, защото изпитът започва да изглежда като нещо познато.
В момента има 4 свободни места за този курс.


Здравейте!

Естественият път, по който хората научават нови неща е свързан с правенето на грешки. Дори малкото дете, когато прохожда пада – става, пада – става и така докато не се научи да ходи. На никой възрастен и през ум не му минава да се кара на тупналото на пода бебе – напротив, то бива непрекъснато окуражавано да стане и да продължи напред.

Странно защо в училище всичко изглежда другояче. Там всяка грешка бива наказана с лоша оценка. На учителите не им остава време да преценят дали грешката е поради небрежност или неразбиране, често дори не усещат, че написаната оценка звучи като присъда за другата страна. Така естественият цикъл да се учиш от собствените си грешки е заменен от страх. Страх, че ако сбъркаш ще се случи нещо лошо. И голяма част от учениците просто спират да опитват. А голяма част от учителите започват да работят само с най-изявените и най-бързомислещите деца, докато другите са оставени да се затлачват и да трупат пропуски.

Тези и други проблеми заложени в училищното обучение могат да бъдат решени, когато учениците се обучават в съвсем малки групи или индивидуално. В нашия център предлагаме различни гъвкави варианти, за които можете да се ориентирате от сайта. При възникнали допълнителни въпроси можете да ни намерите и на тел. 0888 22 50 50, както и на e-mail: magnet@dir.bg

Целите, които си поставяме са в навечерието на изпитите вашите деца да са на максимума от възможностите си и да бъдат приети в желаното училище (Американски колеж, СМГ, НПМГ, АЕГ, НЕГ, ФЕГ, ИЕГ и др.). Резултатите от изпитите сочат, че сме на прав път. Но освен конкретната висока оценка, за нас е от изключителна важност и нещо друго – преживяването да учиш нови и нови неща с удоволствие, преживяването да общуваш, да създаваш приятелства, да полагаш усилия и да получаваш резултати. Преживяването да учиш, защото искаш, а не защото трябва. И в заключение, но не на последно място – преживяването да имаш куража да мислиш със собствената си глава и да изявяваш без страх собствената си същност.

учебен център „Магнет“

Коментарите са забранени.